Pieśń objawienia – Kari Jobe

Godzien, godzien jest Baranek,
Święty, Święty jest On.
Śpiewaj Temu, który w Niebie,
Ma Swój Miłosierdzia Tron.

refren
Święty, Święty, Święty,
Jest Pan, Bóg Wszechmogący.
On był i jest i przyjdzie znów.

Śpiewam z całym stworzeniem,
Królowi królów pieśń.
Tyś wszystkim dla mnie jest,
Uwielbiam, wysławiam Cię!

Bóg na Tronie w blasku tęczy,
Wokół błyskawic i głosów grzmot.
Błogosławieństwo i chwała,
Tobie należą się!
Jedynie Ty masz moc i Chwałę na wieki!

Zachwyceni Twą mądrością,
Widząc wielkie dzieła Twe.
Jezu, Twe Imię jest mocą,
Zbawieniem, żywą wodą,
Jak wspaniałe cuda skrywasz Ty.

 

– tekst i muzyka: Kari Kobe oryginalny tytuł: Revelation Song tłumaczenie: nieznany